BBA-MINERAL GOLD

Khoáng vi lượng giúp tôm lột xác nhanh mau cứng vỏ.

Màu sắc đẹp.