BBA-GUT SHIELD

  • Tạo chất hoạt động bề mặt sinh học: có thể bóc tách lớp màng sinh học biofilm của vi khuẩn
  • Có thành phần tinh dầu vi bọc: quấy rối hệ thống quorum sensing làm cho biofim không đủ “chín” từ đó vi khuẩn có hại sẽ không sinh ra độc tố để gây độc đường ruột tôm.
  • Hai yếu tố trên hoạt động theo tích chất vật lý tự nhiên giúp loại bỏ vi khuẩn gây bệnh ra khỏi ruột tôm/cá mà không cần dùng đến hóa chất và kháng sinh, không gây hiện tượng biến chứng và lờn thuốc.
  • Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp người nuôi tôm phòng tránh được mầm bệnh mà lại an toàn sinh học, thân thiện môi trường góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm tôm/cá Việt trong tương lai.