BBA-BIOBASE

  • Với công nghệ tạo hệ vi sinh cùng với giá thể khi bổ sung vào ao nuôi, vi sinh trong sản phẩm BBA BIOBASE sẽ phát triền nhanh chống từ đó sẽ lấn át cạnh tranh dinh dưỡng, năng lượng, nơi ở của các vi sinh vật có hại làm cho vi sinh vật có hại không tồn tại và phát triển được.